Electrocorundum 25A là gì?

Electrocorundum 25A là gì?

Electrocorundum 25A có nghĩa là electrocorundum trắng, alumina trắng nung chảy, corundum trắng hoặc oxit nhôm nung chảy trắng, đó là câu nói của Nga.

Đôi khi, nó còn được gọi là electrocorundum 23A hoặc electrocorundum 24A.

Send your message to us:

Scroll to Top