Phạm vi kích thước alumina trắng nung chảy F4-F220

Phạm vi kích thước alumina trắng nung chảy F4-F220

Alumin nung chảy trắng được làm từ alumin chất lượng cao bằng cách nấu chảy trên 2000 trong lò hồ quang điện và làm mát. Nó có màu trắng với pha tinh thể chính là α-Al 2 O 3 .

Độ tinh khiết và phạm vi kích thước quyết định chất lượng của alumin nung chảy trắng, tiêu chuẩn của alumin nung chảy trắng F4-F220 như sau:

sạnPhạm vi kích thước (um)sạnPhạm vi kích thước (um)
F45600-4750F36600-500
F54750-4000F40500-425
F64000-3350F46425-355
F73350-2800F54355-300
F82800-2360F60300-250
F102360-2000F70250-212
F122000-1700F80212-180
F141700-1400F90180-150
F 161400-1180F100150-125
F201180-1000F120125-106
F221000-850F150106-75
F24850-710F18090-63
F30710-600F22075-53

Send your message to us:

Scroll to Top